Betekenisvolle ervaringen

In onze maatschappij waar alles in volle vaart moet gaan, denken we ook heel snel dat we iemand kennen. Je echt verdiepen in mensen komt er daardoor vaak niet meer van. Door het hoge tempo verliezen we ook wel eens onszelf in vluchtige contacten. En toch iedereen die je ontmoet draagt een levenslang verhaal met zich mee.

In de contacten komen we ook wel eens mensen tegen die we niet aardig vinden. En dan is de uitspraak van Abraham Lincoln een hele belangrijke:


‘Ik vind die persoon niet aardig. Ik moet hem beter leren kennen.’


Compassie begint met de ander te durven zien in zijn kwetsbaarheid en zijn waardigheid. Jezelf openstellen voor iemand en voor nieuwe ervaringen vraagt om een soort van nederigheid die sterker is dan de vooroordelen die we hebben; die we allemaal hebben.

De mens willen zien in al zijn krachten, kwetsbaarheid en verlangens. Het betekent de ander serieus nemen in zijn overtuigingen en gevoelens. Het betekent bereid zijn elkaar te erkennen. Het betekent overigens niet dat je zomaar alles van de persoon goed vindt. Wie serieus genomen wil worden, wil erkend worden in zijn gevoelens en verlangens, niet perse gelijk krijgen.

Ook de mens die geen eigen inzichten meer heeft of zal hebben door bijvoorbeeld dementie, moet worden gerespecteerd. Iedereen doet er toe binnen haar of zijn mogelijkheden.


Je kwetsbaar opstellen, je hart dus openen, betekent dat je openstaat voor betekenisvolle menselijke ervaringen. En het mooie is dat we pas echt tot ons recht als mens in verbondenheid met anderen. “Man becomes an I through a You.”, zei de filosoof Martin Buber