Luisteren begint met de keuze om te luisteren.

Luisteren is een keuze. Luisterend leiderschap gaat over het kunnen creëren van een ruimte waarin jij en anderen het niet met elkaar eens hoeven te zijn wanneer je naar elkaar luistert. Een gesprek waarin je elkaar de ruimte geeft om perspectieven te delen en waarin ruimte en wederzijds respect is om perspectieven te verbreden, verdiepen en/of bij te stellen.