Voorwaarden

Privacy Statement

Alle informatie die door geïnteresseerden wordt verstrekt aan de trainers van Luisterend Vermogen is vertrouwelijk.

Vrijblijvend informatie aanvragen

Als u vrijblijvend informatie aanvraagt heeft u geen plichten, maar ook geen rechten. U bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de training. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geeft u slechts uw interesse aan voor de desbetreffende cursus. Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor onze training.

Definitief inschrijven

Als u zich definitief inschrijft verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld. Na definitieve inschrijving bent u verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. Uw bankafschrift is uw plaatsingsbewijs

Betalingsvoorwaarden

Als u zich definitief inschrijft, verplicht u uzelf om het cursusgeld binnen 7 dagen na inschrijvingsdatum te voldoen. Als de cursus binnen 7 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk 1 dag voor het begin van de cursus bij ons binnen zijn. Indien de cursus binnen 3 dagen na inschrijving plaatsvindt, kunt u voor aanvang van de cursus contant op de cursuslocatie betalen. Indien u niet vooraf betaalt, heeft u geen toegang tot de cursus.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven.

Annulering

U hebt zich definitief ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de cursus te betalen. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Wanneer u de definitieve inschrijving intrekt dienen wij uw annulering minstens 24 uur voor aanvang van de cursus/workshop per e-mail gericht aan corine@joconnect.nl ontvangen hebben. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van cursistennaam betreffende factuurnummer. In de tekst van de e-mail beschrijft u de reden van annulering. Indien een definitieve inschrijving door de cursist op deze wijze wordt geannuleerd, is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering binnen 7 werkdagen na inschrijving en 42 dagen voor de eerste cursusdag: geen kosten.
Bij annulering tot de 42ste dag (inclusief) vóór de eerste cursusdag: 20% van het cursusgeld;
bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de eerste cursusdag: 60% van het cursusgeld;
bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de eerste cursusdag: 90% van het cursusgeld;
bij annulering op de eerste cursusdag of later: het volledige cursusgeld. Dit geldt tevens als u niet annuleert en niet op de cursus aanwezig bent. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus, betaalt u het gehele bedrag.