Home

Intellectuele bescheidenheid

Intellectuele bescheidenheid is een fascinerend concept dat ons uitnodigt tot reflectie over de wijze waarop we omgaan met onze eigen overtuigingen en die van anderen. Het idee, hoewel niet nieuw,…

Stilte

In onze huidige, lawaaierige wereld is de zoektocht naar stilte relevanter dan ooit. Deze gedachte werd onlangs prachtig verwoord in een artikel in De Groene Amsterdammer, geschreven door Thor Rydin….

Begrip en interpretatie

Inspiratie halen uit “A Deweyan theory of democratic listening” van Jim Garrison, vereist een diepgaand begrip van hoe John Dewey’s principes van educatie en communicatie essentieel zijn voor het cultiveren…

De kloof tussen burger en politiek

In een recente studie genaamd “Politicians Don’t Understand People Like Me“, van Stephen Coleman & Giles Moss, wordt een cruciaal probleem in de moderne politiek blootgelegd: het groeiende wantrouwen en…