Wat kan ik voor u doen?

Als wij werkelijk contact willen leggen en het lukt ons niet, zullen wij eerst verschillende dingen moeten afleren om daarna andere houdingen aan te leren. Er wordt steeds vaker geschreven over de betekenis van luisteren. Tijdens mijn studie leerde ik het alom bekende communicatieschema van zenden en ontvangen.  Het leek dat goed luisteren vooral ontvangen is. Maar een goede luisteraar geeft vooral. Waarom? Omdat hij/zij de keuze heeft gemaakt zich beschikbaar te maken om de ander proberen te begrijpen.

Luisteren is geen ezelsbruggetje.

Heeft u of uw team luisterintelligentie in huis?

Luisteren is de meest gebruikte, maar minst getrainde, ‘zachte vaardigheid’. Terwijl we bijna allemaal vinden dat luisteren van essentieel belang is voor ons (werkzame) leven.

Ik geloof echt in de kracht van effectief luisteren. Laat me u helpen ontdekken hoe u een betere luisteraar kunt zijn! Met groot plezier en passie laat ik u de relatie tussen geëngageerd luisteren, vertrouwen, innovatie, inzicht, motivatie en resultaten ervaren tijdens inspiratiesessies, trainingen, workshops, spreekbeurten en brainstormbijeenkomsten.

Geschenk

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.
Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd

Uit: Menselijke contacten – Virginia Satir

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Ik hoor het graag.

E: Corine Jansen