Wie ben ik?

Mijn naam is Corine Jansen (1968). Opgegroeid in Amsterdam en al weer elf jaar met plezier woonachtig in Breda.

Ruim 30 jaar geleden gestart in het communicatievak met jarenlange managementervaring in diverse sectoren.

In 2005 werd ik allround mediator bij The Lime Tree en in 2007 rondde ik een tweejarige studie af aan de TSM Business School (Technische Bedrijfskunde).

In september 2009 ben ik met mijn werkzaamheden als Chief Listening Officer begonnen bij het REshape Center for Healthcare Innovation van het Radboudumc in Nijmegen. In deze functie werkte ik voornamelijk samen met mensen met kanker in de leeftijd van 8-100 jaar, hun dierbaren, artsen en verpleegkundigen.

Sinds eind 2014 werk ik volledig als zelfstandige in de rol van luisteraar, (internationaal) spreker, adviseur en trainer. 

Luisteren

In 2012 werd ik actief lid van The International Listening Association (ILA) en ben de eerste, en tot nu toe enige, Nederlander die het Certified Listening Professional (CLP™) programma volbracht (2014).  Ik was lid van het bestuur van de ILA als ‘Member at Large Global’.

Van de The ILA ontving ik  Special Recommandation Award in 2015 en The Business Person of the Year Award in 2017. In 2021 heb ik de Hall of Fame Award in ontvangst mogen nemen voor mijn werk in Luisteren. 

Van mei 2020 – augustus 2021 was ik voorzitter van de Healthcare group van de ILA.  

Lezingen mag ik graag geven in binnen- en buitenland. Ik sprak en spreek onder andere (meermaals) voor bedrijven, universiteiten en hogescholen en organisaties in Israël, Spanje, Belgie, Ierland, Nigeria, India, Amerika en Canada.

Hoewel het belangrijk is om aandachtig en actief te luisteren, is het ook noodzakelijk om te begrijpen dat, zelfs wanneer we volledige aandacht besteden aan iemand anders verhaal, mensen verschillend luisteren naar verschillende soorten informatie. Om een echt goede luisteraar te worden, moeten we zelfbewustzijn ontwikkelen rond onze persoonlijke luisterfilters. In 2018 ben ik als eerste Nederlander, samen met mijn partner, gecertificeerd in het afnemen van het enige wetenschappelijk gevalideerde online Luisterassessment.

Narratief luisteren

Ik maak gebruik van taal, kunst, filosofie, geschiedenis en literatuur om de verhalen van mensen beter te begrijpen.

Werken met narratieve vaardigheden betekent zorg verlenen met kritische aandacht voor de verhalen van mensen waarbij creativiteit en reflectie een belangrijke rol spelen.

In 2020 en 2021 heb ik opleidingen gevolgd, gericht op narratieve vaardigheden bij pijn en trauma.

 

Ouderenzorg

Sinds 2014 werk ik in diverse rollen binnen de Ouderenzorg. Vanaf januari 2019 in de rol van kwartiermaker bij Amstelring. We vinden vanuit de visie waardevolle, mensgerichte zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen meepraten en meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat bewoners belangrijk vinden. In onze communicatie werken we vanuit de mens. En is doel de Ander te laten zien wie hij of zij is of wil zijn. Dat betekent dat we communiceren vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Binnen de mogelijkheden die daarbinnen ontstaan creëren we kansen om van betekenis te zijn.
Wij zien het als een onderdeel van Samen Zeggenschap dat we oog hebben voor de medewerkers; hun werkplezier, hun welbevinden, hun veiligheid en deskundigheid. We zien ook dat we structureel moeten blijven sturen op verbeteringen maar willen dit wel blijven doen MET hen.

Binnen de Ouderenzorg in Amsterdam ben ik ook actief betrokken bij het project: ‘Samen met familie, ook als het lastig wordt’.

Vrijwilliger

Ik ben adviseur van Listen Courageously, Miami, Florida en mentor van producente Juliana Tafur.  Zij heeft de film LIST (e) N gemaakt, die de ontmoetingen van zes mensen met tegengestelde standpunten over de onderwerpen immigratie, abortus en wapens documenteert. Ondanks hun grote verschillen met betrekking tot deze kwesties, roept de film de vraag op: kan een handeling zo simpel als luisteren naar elkaar hun perceptie wakker schudden, hun harten openen en tot begrip leiden? 

 

Ook ben ik adviseur van de Indiase foundation ‘ListeningInn’ en mentor van de founder van de foundation: Jaskiran Gill. ListeningInn is het grootste peersupport network in India voor mensen die gehoord willen worden.

https://www.listeninginn.com/copy-of-about

Filosofie

Naast luisteren naar verhalen van mensen ben ik erg geïnteresseerd in Filosofie. Filosofie is geen abstracte wetenschap. De kracht van denkers zit juist in concrete en herkenbare voorbeelden die je elke dag kunt toepassen. Het is toch juist de alledaagsheid waar de grote veranderingen plaatsvinden. Juist in deze tijd van onrust is het belangrijk dat we onze heersende opvattingen niet gaan zien als de enige juiste.

In 2013-2014 volbracht ik de beroepslopleiding Filosofie en Gezondheidszorg bij het ISVW.

Corine in 14 woorden

Luisteren, Filosofie, Analytisch, Verbinden, Humanist, Dialoog, Verwonderen, Verhalen, Inspireren, Nieuwsgierig, Gezondheidszorg, Leren, Spreken, Lezen.

Op deze site deel ik graag wat mij zoal bezighoudt, wat ik hoor en zie, wat ik zeg, doe en voel. Dus plaats en schrijf ik berichten die ik interessant vind, die passen bij mijn leef-, werk- en denkwijze.