Wie ben ik?

Mijn naam is Corine Jansen (1968). Opgegroeid in Amsterdam en al weer enige jaren woonachtig in Breda.

30 jaar geleden gestart in het communicatievak met jarenlange managementervaring.

In 2005 werd ik allround mediator bij The Lime Tree en in 2007 rondde ik een tweejarige studie af aan de TSM Business School (Technische Bedrijfskunde).

In september 2009 ben ik met mijn werkzaamheden als Chief Listening Officer begonnen bij het REshape Center for Healthcare Innovation van het Radboudumc in Nijmegen. In deze functie werkte ik voornamelijk samen met mensen met kanker in de leeftijd van 8 – 100 jaar.

Sinds eind 2014 werk ik volledig als zelfstandige als luisteraar, spreker, adviseur en trainer. 

Luisteren

In 2012 werd ik actief lid van The International Listening Association (ILA) en ben de eerste, en tot nu toe enige, Nederlander die het Certified Listening Professional (CLP™) programma volbracht. Begin 2014 studeerde ik af op het onderwerp: ‘Listening to narratives of people who live with medical illness’.  Ik was lid van het bestuur van de ILA als ‘Member at Large Global’. In 2021 heb ik de Hall of Fame Award in ontvangst mogen nemen voor mijn werk in de (gezondheids)zorg. 

 

Vanaf mei 2020 ben ik voorzitter van de Healthcare group van de ILA. Wij proberen met digitale meetups, en ons exchange programma, aandacht te hebben voor het belang van luisteren in de (gezondheids) zorg. Ik geef les aan Indiaase Geneeskunde studenten in Narrative Listening via de Glocal Academy.

Lezingen mag ik graag geven in binnen- en buitenland. Ik sprak onder andere (meermaals) in Israël, Spanje, Belgie, Ierland en Canada.

Hoewel het belangrijk is om aandachtig en actief te luisteren, is het ook noodzakelijk om te begrijpen dat, zelfs wanneer we volledige aandacht besteden aan iemand anders verhaal, mensen verschillend luisteren naar verschillende soorten informatie. Om een echt goede luisteraar te worden, moeten we zelfbewustzijn ontwikkelen rond onze persoonlijke luisterfilters. In 2019 ben ik als eerste Nederlander gecertificeerd in het afnemen van het enige wetenschappelijk gevalideerde online Luisterassessment.

Narratief luisteren

Ik maak gebruik van taal, kunst, filosofie, geschiedenis en literatuur om de verhalen van mensen in context van de (gezondheids) zorg, pijn, trauma en rouw beter te begrijpen.

Open your mind as widely as possible, and signs and hints of almost imperceptible fineness…will bring you into the presence of a human being, unlike any other.

Een citaat van Virginia Woolf uit haar publicatie: ‘How should one read a book’

Ik beoefen dat door het proces van close reading (=close listening). Dat betekent dat ik de ene week naar een schilderij van de 19e eeuw staar, en de andere week een dichtbundel bestudeer of een muziekstuk beluister. Het liefst doe ik het met anderen. Met iemand, samen kijken, luisteren naar de verbinding die ontstaat doordat we samen ingaan op wat mogelijk is, vanuit diverse perspectieven. Eigenlijk niets anders dan wat we elke dag doen in de (gezondheid) zorg, als we samen met onze patiënten/clienten kijken naar het mysterie van het menselijk lichaam, de mens en/of de aard van pijn, trauma en lijden.

Werken met narratieve vaardigheden betekent zorg verlenen met kritische aandacht voor de verhalen van mensen waarbij creativiteit en reflectie een belangrijke rol spelen.

In 2020 en 2021 heb ik opleidingen gevolgd, gericht op narratieve vaardigheden bij pijn en trauma.

 

 

Ouderenzorg

Sinds 2014 werk ik in de Ouderenzorg. Vanaf januari 2019 in de rol van kwartiermaker bij Amstelring. We vinden vanuit de visie waardevolle, mensgerichte zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen meepraten en meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat bewoners belangrijk vinden. In onze communicatie werken we vanuit de mens. En is doel de Ander te laten zien wie hij of zij is of wil zijn. Dat betekent dat we communiceren vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Binnen de mogelijkheden die daarbinnen ontstaan creëren we kansen om van betekenis te zijn.
Wij zien het als een onderdeel van Samen Zeggenschap dat we oog hebben voor de medewerkers; hun werkplezier, hun welbevinden, hun veiligheid en deskundigheid. We zien ook dat we structureel moeten blijven sturen op verbeteringen maar willen dit wel blijven doen MET hen.

Binnen de Ouderenzorg in Amsterdam ben ik ook actief betrokken bij het project: ‘Samen met familie, ook als het lastig wordt’.

Nog meer…

Ik ben lid van de Adviesraad van Listen Courageously, Miami, Florida en mentor van producente Juliana Tafur.  Zij heeft de film LIST (e) N gemaakt, die de ontmoetingen van zes mensen met tegengestelde standpunten over de onderwerpen immigratie, abortus en wapens documenteert. Ondanks hun grote verschillen met betrekking tot deze kwesties, roept de film de vraag op: kan een handeling zo simpel als luisteren naar elkaar hun perceptie wakker schudden, hun harten openen en tot begrip leiden? 

Filosofie

Naast luisteren naar verhalen van mensen ben ik erg geïnteresseerd in Filosofie. Filosofie is geen abstracte wetenschap. De kracht van denkers zit juist in concrete en herkenbare voorbeelden die je elke dag kunt toepassen. Het is toch juist de alledaagsheid waar de grote veranderingen plaatsvinden. Juist in deze tijd van onrust is het belangrijk dat we onze heersende opvattingen niet gaan zien als de enige juiste.

In 2013-2014 volbracht ik de beroepslopleiding Filosofie en Gezondheidszorg bij het ISVW.

Corine in 14 woorden

Luisteren, Gezondheidszorg, Filosofie, Analytisch, Verbinden, Humanist, Dialoog, Verwonderen, Verhalen, Inspireren, Nieuwsgierig, Leren, Spreken, Lezen.

Op deze site deel ik graag wat mij zoal bezighoudt, wat ik hoor en zie, wat ik zeg, doe en voel. Dus plaats en schrijf ik berichten die ik interessant vind, die passen bij mijn leef-, werk- en denkwijze.