Samen leven met een stukje gebrekkigheid

Vanmorgen stuitte ik op een fascinerende video (zie bijgaand) waarin Dirk de Wachter, een vooraanstaand psychiater en denker, in zijn eigen woorden uitdrukking geeft aan de concepten van verbinding en de inherente gebrekkigheid van het leven. Zoals ik al eerder op deze website schreef, heb ik een week met Dirk in Frankrijk doorgebracht tijdens een filosofieweek en heeft hij zijn gedachten gedeeld. Het viel me in deze video weer op hoe diep De Wachter is beïnvloed door de filosofie van Emmanuel Levinas, een filosoof die ook een belangrijke bron van inspiratie voor mij is geweest.

Bij het kijken naar deze video en reflecteren op de ideeën van Levinas, wordt het maar weer eens duidelijk dat veel van ons leven zich afspeelt tegen een achtergrond van afstandelijkheid en vervreemding. Echter, te midden van deze isolatie, wijst Levinas ons op het belang van diepe menselijke connectie.

Het gaat hierbij niet zozeer om de fysieke aanwezigheid van een ander persoon. Wanneer Levinas spreekt over ‘het gezicht van de Ander’, wijst hij op een diepere roeping – een oproep tot ethische verantwoordelijkheid. Verbinding, zoals Levinas dat ziet, gaat niet over het verenigen van twee identiteiten. In plaats daarvan vraagt het van ons om de unieke ‘anderheid’ van de ander te erkennen en waarderen. Het daagt ons uit om verder te kijken dan ons eigen ego, en de mysterieuze diepten van een ander wezen te ontdekken.

Desondanks is het leven niet altijd zonnig. Het is vervuld van misverstanden, mislukkingen en momenten van verdriet. Levinas was zich terdege bewust van de inherente gebrekkigheid van het menselijke bestaan. Toch geloofde hij dat het juist binnen deze imperfecties en kwetsbaarheden is waar we de meest oprechte vormen van verbinding kunnen vinden.

Het is in onze kwetsbare momenten, te midden van onze gebrekkigheid, dat we vaak de meest diepgaande connecties met anderen ervaren. In de ontmoeting met de Ander vinden we een weerspiegeling van het ware leven, in al zijn complexiteit en schoonheid.

De woorden van De Wachter, geïnspireerd door Levinas, zijn een krachtige herinnering aan het belang van menselijke verbinding in een wereld die vaak koud en onpersoonlijk kan aanvoelen. Laten we deze wijsheid koesteren en streven naar diepere, authentieke connecties met de mensen om ons heen.

Kunst: Feeling Lonely by Myra Evans