Responses on my work

=====

De evaluatie van mijn lezing op de Nationale Diabetes Dag 2022 in Spant! te Bussum

=======

Hear hear! 👂 Afgelopen vrijdag spitsten we onze oren tijdens de wijze workshop van de liefste luistercoach Corine Jansen.

De hele dag gingen we actief aan de slag met ons luistergedrag. Al doende ontdekten we dat we beter niet naar elkaar luisteren, maar bewust mét elkaar luisteren. Dat leidt tot meer begrip, een belangrijke voorwaarde om aan een betere wereld te bouwen.

Bedankt Corine om zowel onze blik als ons gehoor te verruimen.

Shaved Monkey – Leuven

===========

Your joy and vitality make this world a better place! Thank you for always being there, supporting and supporting the project since we presented it to you, promoting it and improving it.

We love to count on you, to share, no doubt there are many paths to realize together, which we will take because we are connected to build networks of lights, to illuminate in times of shadows .

The teachers, mentors and nursing students, from their meeting with you, will surely carry in their hands and in their hearts a new way of listening to their patients, from authenticity and being for the other with love.

We are still in contact and making our way together, exchanging learning and life narratives, I feel very connected.

Thank you so much for everything from the heart.

Maria Consuelo Valbuena Martinez, Directora Centro de Eschucha Activa Universidad Fransisco de Vitoria, Madrid

=====

* Een waardevolle boodschap die met de juiste toon werd gebracht.
* Ik had nog uren naar haar kunnen luisteren.
* Zeer boeiend verteld, maar ook echt iets geleerd. Ze zet je echt aan het denken en prikkelt tot het toepassen in de praktijk.
* Dit was zeer goed. In alle vervolg gesprekken werd gerefereerd aan haar betoog.

deelnemers van Denktank IZO van de Nederlandse Zorgautoriteit

============
De samenwerking met Corine was heel prettig en professioneel. Enthousiast, scherp, betrokken en innemend zijn waardevolle kerncapaciteiten van Corine waarmee ze haar rol als dagvoorzitter op onze Tweedaagse op een stijlvolle manier heeft ingevuld. Haar inhoudelijke deskundigheid en verbindende eigenschappen gaven Corine de voorsprong nét die ene vraag te stellen, waardoor een discussie extra diepgang krijgt. Haar toegankelijke manier van optreden droeg mede bij aan het openen van het gesprek tussen onze leden onderling en de externe sprekers. Heel erg bedankt Corine!

Ineen, de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg

============
Heel goed! Veel nieuwe dingen opgepikt.
Mooi verhaal, goed verteld! Corine was goed aangehaakt op het thema van het symposium, dat was fijn. Daarmee was er een goed bruggetje tussen haar verhaal en de rest van de middag.

Symposium IEP

=========
Jullie hebben nog een reactie tegoed voor wat betreft mijn ‘luister-training-ervaringen’.
Ik heb bewust een tijdje gewacht… ik wilde namelijk ervaren of ik na zoveel weken nog steeds het gevoel zou hebben dat de training echt effect heeft op mijn luisteren. Nu we een maand verder zijn, weet ik dat ik nog steeds de inhoud van de training dagelijks toepas en er voordeel uithaal!
Vanaf dag één had ik al het gevoel dat de training mij werkelijk inzicht gaf in het luisterproces. Eindelijk weet ik waar mijn ‘valkuil’ zit: ik interpreteer direct! Snap ik daarnaast hoe ik als mensgericht luisteraar beter kan luisteren naar wie of wat dan ook door te kiezen om vanuit een ‘rol’ te luisteren. Besef ik ook dat ik mijn tijdgerichte luistereigenschappen uit de weg ga omdat ik liever de controle zelf houd…

Kortom, ik ben echt heel blij dat ik jullie training heb mogen volgen! Bedankt!

Loes
=========

Een training die ik iedereen kan aanraden om jezelf als luister-instrument verder te onderzoeken. Ècht luisteren is een oprechte keuze, en Corine reikt je daar op een intense wijze inzichten voor aan.

Sylvia – HR manager
===========

Tijdens onze heidagen heeft Corine een indrukwekkende startlezing gehouden over luisteren! We dachten allemaal dat we al goede luisteraars waren, maar het verhaal van Corine heeft oren pas echt doen openen. Inzicht krijgen in hoe (vaak) we ons in het luisteren laten belemmeren door onze eigen ego en eigen waarheden, heeft er voor gezorgd dat gedurende de twee dagen mensen er toe bereid waren om open te staan voor nieuwe activiteiten en inzichten, daar waar normaliter weerstand zou ontstaan. Daarnaast heeft het er toe geleid dat medewerkers op een persoonlijke, respectvolle en met oprechte interesse met elkaar in gesprek gingen. Kortom wie Corine haar persoonlijke verhaal over o.a. een ‘tokkie’ nog niet kent, dagen we graag uit om eens naar Corine te gaan luisteren! Want haar verhaal leeft nog steeds binnen onze organisatie, zorgt er voor dat mensen weten wat voor luisteraar ze zijn, maar bovenal het heeft tijdens onze tweedaagse direct voor een positieve verandering in de communicatie gezorgd!

Loes Dijkhuis-Alferink, Provincie Overijssel

======

Nogmaals een groot compliment voor je presentatie, was zéér succesvol en is zeer goed ontvangen. Ondanks dat het aan het einde van een zware drukke dag was, heeft niemand dat als zodanig ervaren. En dat zegt wat! De knuppel die je in het hoenderhok hebt gegooid, heeft heel wat losgemaakt. En dat is precies wat we wilden!

Kest Huijsman Managing Director

======

Wow! Kan ik alleen maar zeggen en nogmaals enorme dank voor deze intens mooie dagen.

Marit

====

IK BEN DANKBAAR VOOR…

3 juni 2015

1. twee ontzettend fijne trainingsdagen ‘Luisteren’ begeleid door Corine en Loes, twee ontzettend fijne, warme mensen
2. de interessante, dappere mensen die ik heb ontmoet
3. het feit dat ik geleerd heb dat naar jezelf luisteren en ruimte innemen belangrijk is om écht naar een ander te kunnen luisteren

Wendy

=====

Door de training van Corine heb ik geleerd echt te  luisteren.

Het is twee dagen hard werken en met jezelf aan de slag gaan. Corine is echt een vakvrouw. Ze heeft mij geleerd bewust te luisteren, zonder oordelen en blokkades. Ik gebruik het dagelijks in mijn werk en zeker ook privé.

Paula Vermeulen, adviseur patiëntencommunicatie Radboudumc

=====

Ik vond de workshop ‘Luisteren’ erg inspirerend en leerzaam en op vele manieren heeft Corine mij enthousiast gemaakt hier meer over te willen weten en leren.

EVV-er bij Omring

=====

“Luisteren, daar denk je toch niet over na? Dat doe je toch gewoon.”

Met zo’n houding stapte ik binnen op de eerste cursusdag. En dan, na het bekende voorstelrondje, gaan we aan de slag. Eerst de theorie, maar al snel zelf. En dan ontdek je wat je zelf allemaal al invult, welke (voor-)oordelen meespelen, wat je wel en voor wat je niet hoort.
En dan luister je naar de stilte. Stilte in de groep, stilte in jezelf. Ik ben me bewust geworden van het feit dat ik ‘slordig luister en invul wat ik wil horen’.

Volgens mij ontstaat er op zo’n manier geen goede communicatie en alleen al dat inzicht (+ de tips om het beter te doen), maakt zo’n cursus waardevol!
Corine en m’n medecursisten bedankt.

Tjebbe Will, zelfstandig ondernemer

=========

Ik vond het inspirerende en fantastische dagen!

W. S., P&O beleidsadviseur

=========

Ik heb veel trainingen gevolgd. Van die praktische en functionele, waarin het persoonlijke contact minder relevant lijkt. Maar ook trainingen persoonlijke ontwikkeling, waarin ik, met de ervaringen en kennis van nu, een écht contact heb gemist. Dat zegt in de eerste plaats iets over mij, maar ook over de trainers toen. En over jou! En de manier waarop je je training geeft. En dus ook over de training.

De dingen die mij zijn bijgebleven van de twee dagen:

Dat het mij gelukt is om wat energie betreft bij mijzelf te blijven. Ik was heel moe na de training, maar vooral heel erg in contact met mijzelf. Dat heeft veel te maken met wat jij hebt gegeven. De essentie van de training voor mij: filters, (quasi)gevoelens en behoeften.

De lichtheid die er was bij alle serieuze kost: het lachen tussendoor, de doorverteloefening, de vraag-/tekenoefening.

Het benoemen van wat je ziet gebeuren. Ik vond dat heel moeilijk op het moment zelf, maar je wist het heel respectvol en inzichtgevend te doen.

Ik zou mijn ervaring met jouw training willen samenvatten met het volgende citaat, dat ik -toeval bestaat niet- vrijdagavond op Twitter las:

For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.

 Anita Frantzen

=================

Door te luisteren, kun je als persoon of bedrijf pas écht waarde toevoegen voor je klanten.

Ik heb bij Corine geleerd dat luisteren gelijk staat aan jezelf zo leeg maken dat er ruimte is voor het verhaal van de ander. Corine houdt je de spiegel voor waardoor je je eigen “vulling” ziet. En dat doet ze op een hele professionele en prettige manier. Een waardevolle training waar ik in mijn werk maar ook in mijn privéleven nog elke dag veel aan heb.

Maartje Reijnders,  senior online communicatieadviseur Radboudumc

==============

Twee dagen concentreren op “luisteren”. Veel leren, maar nog veel meer afleren. Met maar één uitkomst: indien toegepast een win-winsituatie, voor zowel jezelf als voor degene naar wie je luistert.

Een training die je raakt, waardoor je het geleerde niet snel zal vergeten!

Miranda de Groot

================

De training ‘luisteren’ van Corine heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Corine heeft mij bewust leren luisteren en ook geleerd hoe ik afstand kan houden van iemands verhaal. Dit doet ze op een zeer professionele en integere manier. De training heeft mij zowel zakelijk als privé veel gebracht. Ik kan iedereen aanraden om te ‘leren luisteren’.

Marloes Dekker, communicatieadviseur

=================

Luisteren is reeds lange tijd een belangrijk onderdeel van mijn werk. Toch was de training luisterend vermogen heel waardevol voor me. Ten eerste omdat ik heb ervaren hoe mijn persoonlijke filters de manier waarop ik luister beïnvloeden. Door me hier meer bewust van te zijn, is de kwaliteit van mijn luisteren toegenomen. Daarnaast groot compliment voor de begeleiding door Corine. Ik voelde me helemaal gezien en gehoord en dat is wat echt meesterschap in luisteren kenmerkt.

A. M. Organisatieadviseur en interim-manager