Twee oren, één mond

Om fouten in onze perceptie te vermijden is luisteren de aangewezen oplossing. Je probeert door echt te luisteren het referentiekader van de ander te begrijpen. We weten hoe belangrijk de onderzoeken over luisteren van Ralph Nicols waren vanaf de jaren 40. van de vorige eeuw. Ralph overleed in 2006, en wordt niet voor niets ‘Father of the field of Listening’ genoemd.  Maar Zeno van Citium deed al heel vroeg in de mensheid een belangrijke uitspraak over luisteren.  Zeno werd geboren ca. 334 v. Chr. en stierf ca. 262 v. Chr.

Zeno staat bekresized_image2_1a5c6b6d2820ef5f6f2cf50c765cbdc5end staat als de grondlegger van het Stoïcisme. Er is niet veel over hem bekend, maar wat er wél bekend is, is heel interessant.

Zo is de uitspraak “Waarom hebben we twee oren en maar één mond? Om meer te kunnen luisteren en alleen datgene te zeggen wat nodig is”, van Zeno en niet van welke populaire spreker we momenteel ook kennen rondom dit onderwerp.

Hiermee bedoelt Zeno precies wat hij zegt. Dit past bij Zeno omdat het Stoïcisme de nadruk legde op het aanvaarden van wat het universum in petto had. Je moet zoveel mogelijk informatie hebben om vervolgens passend te kunnen responderen.