Mantelzorgspreekuur

In het Radboud Universitair Medische Centrum zijn vorig jaar op twee plekken mantelzorgspreekuren gestart. Mantelzorgers zijn de belangrijkste zorgverleners en ondersteuners voor mensen met een chronische ziekte. Ook bij mensen met Multiple Sclerose (MS) en Parkinson komt mantelzorg vaak voor. Deze ziekten hebben grote gevolgen voor de patiënt zelf en legt ook grote druk op het dagelijkse leven van de mantelzorger. Deze druk kan klachten bij mantelzorgers zelf veroorzaken. Denk hierbij aan een gevoel van zware verantwoordelijkheid, constante bezorgdheid, verminderde sociale contacten en het gevoel hebben er alleen voor te staan. Een kwart van de mantelzorgers heeft lichamelijke klachten als gevolg van de zorg voor een ander. Ook krijgt een deel van de mantelzorgers psychische klachten, zoals een depressie.

Zorgvernieuwing

In het Radboud zijn mensen met chronische aandoeningen samen met hun naaste omgeving onderdeel van het zorgteam. De missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van pa- tiënten en dat van hun naasten. Om dit te bereiken worden nieuwe zorgconcepten ontwikkeld, geëvalueerd en in de dagelijkse praktijk toegepast. De ontwikkeling van een speciaal spreekuur voor mantelzorgers is een nieuw project binnen de zorgvernieuwing.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur zijn alleen de mantelzorger en een zorgverlener van het Radboud aanwezig. Voor de mantelzorger is het in een aantal gevallen gemakkelijker om eigen problemen te bespreken wanneer de patiënt niet bij het gesprek aanwezig is.

Aan de hand van de bevindingen in het spreekuur kan gerichte ondersteuning in gang worden gezet. In veel gevallen zal deze ondersteuning worden gezocht in de gemeente van de mantelzorger. Na twee maanden en na zes maanden is er opnieuw contact met tussen mantelzorger en zorgverlener van het Radboud om te evalueren hoe de ondersteuning verloopt.

Een prachtig initiatief dat hopelijk veel navolging zal krijgen.