Luisteren om te leren

Horen gebeurt in onze oren, maar luisteren gebeurt in onze hersenen, en uit onderzoek blijkt dat geen twee hersenen hetzelfde zijn. In feite horen mensen vaak waarnaar ze “luisteren”. Vervolgens veranderen we wat we hebben gehoord, afhankelijk van wat we weten en hoe we denken over de gedeelde informatie. We veranderen het zelfs onbewust om het passend te maken bij onze eigen interpretaties en interesses. Daarom wordt er vaak gezegd dat we niet goed geluisterd hebben of iets verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Aan de andere kant, als je echt kiest om te luisteren, kan dat wat je hoort, je veranderen. Het zou je perspectief, je standpunt, je carrière kunnen veranderen.

Luistervaardigheden

Het bemoedigende nieuws is dat recent onderzoek vier primaire soorten luisteren heeft geïdentificeerd die categoriseren welke informatie relevant is voor elke luisteraar en die elke luisteraar over het hoofd zou kunnen zien of zou kunnen negeren. Verder bewijst de recente neurowetenschap dat luistervaardigheden kunnen worden ontwikkeld.

Deze vooruitgang in de manier waarop individuen – en, nog belangrijker, teams – communiceren en leren, is van groot belang voor de manier waarop we medewerkers aan boord nemen en ontwikkelen. Als we de luisterstijl of voorkeuren van een persoon begrijpen, kunnen we zijn of haar leer- en ontwikkelingstraject aanpassen en versnellen.

Wat weten we over luistervoorkeuren?

We weten dat er vier luistercategorieën zijn, dat iedereen alle vier tot op zekere hoogte gebruikt en dat ze ze op een voor hen unieke manier gebruiken. de luistergewoonten van elk team kunnen dus van invloed zijn op leren, samenwerken, innovatie, en het effectieve gebruik van tijd en middelen.

Wat zijn de vier categorieën van luisterintelligentie?

Verbindend luisteren
Mensen met deze luistervoorkeur richten zich op het effect dat informatie op anderen heeft en filteren hun interesse in andere mensen, groepen en publiek. Hun luisteren is gericht op gevoelens, en ze kunnen belangrijke details missen vanwege hun focus op de toon, lichaamstaal en andere relationele signalen.

Reflecterend luisteren
Mensen met deze luistervoorkeur richten zich op het effect dat informatie op zichzelf zal hebben en filteren wat ze horen via hun eigen interesses en doel.

Analytisch luisteren
Mensen met deze luistervoorkeur richten zich op feiten, gegevens en informatie die bewezen en nauwkeurig zijn om de juiste handelwijze te bepalen. Luisteraars die zeer analytisch zijn, kunnen gevoelens en andere subtiele signalen van de andere mensen missen of over het hoofd zien.

Conceptueel luisteren
Mensen met deze luistervoorkeur richten zich op het grote geheel en vaak op abstracte ideeën. Ze houden ervan om te brainstormen, ongehinderd door structuur of kader, maar kunnen onderweg belangrijke details missen.

Leerproces optimaliseren

Met dit raamwerk in gedachten, wordt het duidelijk dat luisterstijlen of voorkeuren een belangrijke rol spelen bij het vermogen van iemand om een ​​nieuwe vaardigheid, een nieuwe benadering of nieuw gedrag te leren. Ze kunnen ook een aanzienlijke invloed hebben op het succes van een persoon in een functie en zelfs op zijn of haar carrièrepad op de lange termijn.

Bij het aannemen van nieuwe werknemers hebben we de mogelijkheid om hun leerproces te maximaliseren door onze natuurlijke communicatiestijl aan te passen en rekening te houden met hun (en onze) luisterstijlen. Door deze aanpassing door te voeren, kunnen we het onboardingproces voor nieuwe talenten in een organisatie aanzienlijk verbeteren.

Met een focus op luistervaardigheidstraining in de hele organisatie, is het mogelijk om de leereffectiviteit te transformeren en, minstens zo belangrijk, gezondere culturen te ontwikkelen. Zoals auteur Mary Mayesky ooit zei: ‘Leren luisteren’ is een eerste vereiste voor ‘luisteren om te leren’.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze luister categorieën of weten hoe jij luistert? Mail mij gerust!