De definitie van ‘begrijpen’ is als de ander vindt dat jij het begrijpt

Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen van het leven. Bijna iedere minuut die wij wakker zijn, communiceren wij. Je hebt een paar jaar nodig om te leren spreken. Jaren om te leren lezen en schrijven. Maar hoe zit het met het luisteren?  Er zijn vele boeken en wetenschappelijke rapporten over luisteren geschreven, maar toch…

De term die niet altijd terugkomt in de literaratuur is ‘empatisch luisteren’. Wat is dat en hoe doe je het?

Empathisch luisteren,  is een manier van luisteren die verlangt dat je je verplaatst in het referentiekader van de ander. De wereld ziet door de ogen van de ander, probeert in te voelen wat de ander voelt. Het idee van empathisch luisteren is niet alleen begrijpen wat de ander zegt, maar ook waarom deze dit zegt; kortom de ander echt begrijpen. Om dit te doen, moet de luisteraar, luisteren met een open geest en actief betrokken zijn bij het gesprek, terwijl hij/zij geen oordeel geeft of haar eigen gedachten in het gesprek inbrengt. Empatisch luisteren betekent niet dat u de mening van de ander deelt, maar deze wel emotioneel en intellectueel begrijpt.

De meeste gesprekken zijn interactieve gesprekken. Een persoon spreekt, terwijl de andere luistert, en vervolgens verwerkt de andere persoon wat hij hoorde, en reageert. In feite, de deelnemers aan het gesprek delen om de beurt informatie, gevoelens of ideeën. Bij empathisch luisteren, deelt slechts een persoon ideeën en gedachten, terwijl de andere(n) alleen maar luistert. Maar omdat slechts een persoon spreekt, wil dat niet zeggen dat de luisteraar minder betrokken is. Met het oog op actief luisteren, moet deze juist laten zien dat de spreker gehoord wordt en begrip krijgt. De manier om dit te doen is door het herhalen van wat je hoort, zonder het onderwerp te verplaatsen naar een andere discussie, een nieuwe richting aan te geven of een advies of oplossing aan te dragen.

Met wie u ook werkt en voor wie u ook werkt, met wie u ook spreekt, mensen willen gehoord en begrepen worden. Te vaak wordt gedacht dat mensen verwachten dat je hun vraagstukken en problemen dan ook oplost als je naar ze luistert. En toch, is dat echt wat de ander wil? Vraag het eens? En echt, iedereen begrijpt het als u dat niet kan. Maar luisteren naar de behoeftes van mensen is een enorme stap.

Met behulp van empathisch luisteren kunt u niet alleen meer informatie over uw mensen, collega’s, diensten, doelgroepen, vrienden,  producten etc krijgen maar ook een niveau van vertrouwen opbouwen waarin je kunt spreken over echt verbinding.

Een verbinding waarin respect, vertrouwen en oprechte belangstelling kan leiden tot mooie samenwerking.

Met dank aan Rana Dieleman voor de afbeelding.