Goed nieuws voor introverte mensen

Waar of niet waar?

  • De beste verkopers zijn extraverte mensen

  • De beste leiders zijn extraverte mensen

Het is een algemeen geldende opvatting die niet op waarheid is gestoeld, maar wel door velen gedeeld: ‘Als verkoper of directeur van een onderneming/organisatie moet je extravert zijn. Een goede babbel om je verhaal te verkopen, assertief zijn, meteen kunnen inspelen op situaties, je laten gelden.’

Daniel Pink toont in zijn boek al aan dat de beste verkopers juist niet extravert zijn (overigens al te veel intravertie helpt ook niet in dit beroep). In zijn blog in de Washingtonpost geeft hij de resultaten van de diverse persoonlijkheidstypen in dit vakgebied.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rUaj7rj6MI8]

In een Forbes artikel wordt de lijn doorgetrokken: juist introverte mensen beschikken over een aantal gedragseigenschappen die ze tot een uitstekend leider kunnen maken:

  • Ze zijn afgewogen in hun response op acties

  • Ze zijn analytisch ingesteld

  • Ze nemen geen onverantwoorde risico’s

  • Ze kunnen uitstekend luisteren

Voor leiders met een meer extravert gedrag een aardige oefening tijdens een bespreking:

Reageer de hele vergadering niet, maar spaar je reactie op tot het eind. Wanneer je luistert zonder te spreken, observeer je meer dan dat je controleert. En wat je observeert krijgt een diepere dimensie van de huidige situatie. En dat helpt je bij het formuleren van je toekomstvisie.

Introvert of extravert….. Luisteren maakt het verschil.