Luister assessment

Het ECHO-luisterprofiel is een luisterbeoordeling welke gebaseerd is op cognitieve gegevens. Met deze unieke beoordeling krijgen organisaties inzicht in de verschillende luisterstijlen én het daarmee gepaard gaande gedrag van hun teams, individuele én toekomstige werknemers. De persoonlijke stijl van luisteren en de gewoontes van een persoon op de werkplek worden zo geïdentificeerd en beter begrepen.

De slechts 10 minuten durende vragenlijst is statistisch zeer betrouwbaar. Het meet hoe iemand luistert, de verkregen informatie filtert en hoe het gehoorde vervolgens geïnterpreteerd wordt. Vervolgens meet de luisterbeoordeling ook hoe deze wijze van interpretatie invloed heeft op de communicatie met de mensen in de directe werkomgeving.

Het ECHO luisterprofiel heeft ingrijpende statistisch onderbouwde analyses ondergaan die uitgevoerd zijn door de Universiteit van Mississippi. Daarbij is vooral gelet op inhoudsvaliditeit, criteriumgerichte validiteit en constructvaliditeit. Deze laatste validiteit zorgt ervoor dat er gemeten wordt wat er daadwerkelijk gemeten moet worden. Natuurlijk blijven we lopende tests analyseren zodat de luisterbeoordeling altijd accuraat en up to date is.

Kijk hier wat de mogelijkheden zijn om achter jouw Luisterprofiel te komen.

Sculptuur: Jean Michel Folon