Luisterend Leiderschap

Luisterend leiderschap is het vermogen van waaruit je jezelf (en/of anderen) beweegt richting betekenisvolle verandering. Het gaat over de verantwoordelijkheid en de moed om potentie in mensen en ideeën te herkennen en erkennen. 

Luisterend leiderschap gaat over het kunnen creëren van een ruimte waarin jij en anderen het niet met elkaar eens hoeven te zijn wanneer je naar elkaar luistert. Een gesprek waarin je elkaar de ruimte geeft om perspectieven te delen en waarin ruimte en wederzijds respect is om perspectieven te verbreden, verdiepen en/of bij te stellen. Openstaan voor nieuwe/andere perspectieven door al je zintuigen te gebruiken.

Het is in ons drukke bestaan gemakkelijk om afgeleid te worden en een ander, afwijkend, perspectief te negeren. Als je wilt werken aan betekenisvolle verandering, werk dan aan je vermogen om een betere luisteraar te worden. In een wereld van steeds korter wordende aandachtsspanne is er moed nodig om kritisch te blijven denken, te kiezen om te luisteren naar elkaar en om te reflecteren op jezelf.

Luisteren begint niet met instemming, maar met wederzijds respect, dat voortkomt uit een oprechte interesse naar het standpunt van een ander. Er is geen verplichting om het aangeboden perspectief te accepteren of ernaar te handelen. De enige verplichting is om voor het perspectief van de ander open te staan.