• Betekenisvolle ervaringen

  In onze maatschappij waar alles in volle vaart moet gaan, denken we ook heel snel dat we iemand kennen. Je echt verdiepen in mensen komt er daardoor vaak niet meer…

 • See me as a human being

  Tegenwoordig spreken we regelmatig over inclusie. De samenleving moet in principe openstaan voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Inclusie werkt twee kanten op. De persoon moet mee…

 • Ze zeggen dat het overgaat.

  Ik denk na over mijn dood en ben mij er zeer bewust van dat iedere dag de laatste kan zijn. Dat heb ik overgehouden aan het vroege overlijden van mijn…

 • Love has no Labels

  Love Has No Labels is a movement to promote acceptance and inclusion of all people across race, religion, gender, sexual orientation, age, and ability. They believe love is the most…